فکت شیت روابط آمریکا و کوبا، در حوزه علم و فناوری به مسائلی همچون کمک هزینه مالی به دانشجویان برای تحصیل در آمریکا، آموزش زبان انگلیسی از سوی متخصصان زبان انگلیسی آمریکا به مدرسان کوبایی، حمایت از دسترسی به اینترنت پرسرعت در کوبا، و همکاری فناورانه در زمینه های پزشکی می پردازد.
انجمن امریکایی برای پیشرفت علم (AAAS) تصمیم دارد در روز ۱۲خرداد سال جاری، همایش یک روزه ای را با موضوع «نقش دیپلماسی علمی در بحران های بین المللی؛ مطالعه موردی سوریه» برگزار کند.
همانطور که شرکتهای خارجی به دنبال بازار ما هستند، بسیاری از دانشگاه های خارجی هم به دنبال دانشجوی ما هستند، اگر ما برنامه نداشته باشیم بعضی از کارهای ما در راستای دیپلماسی علمی نخواهد بود و شاید برخی از آن ها با منافع ما هم تضاد داشته باشد.
زیرساخت هایی مانند فرهنگ سازی و آموزش نیروی انسانی، نگرش نهادهای مرتبط به دیپلماسی علم، باور داشتن و همیاری کردن بازیگران از این جهت که فعالیت های دیپلماسی علم را حمایت می کند یا خیر، حایز اهمیت است و نبود این شرایط ادامه روند دیپلماسی علم را می تواند مختل کند. ایجاد شبکه های دانشی در پیشرفت علم و فناوری بسیار تاثیرگذار هستند و می توانند منجر به دسترسی به منابع علمی، فناوری و راهگشای روابط سیاسی و فناورانه شوند.
دانشگاه شهید بهشتی در سال تحصیلی جاری، روزهای نسبتا پرکاری را در مراودات علمی سپری می کند، البته بیشتر این ارتباطات، شامل بازدید های متقابل رئوسای دانشگاه های مختلف از دانشگاه شهید بهشتی و بالعکس می شود که در برخی موارد به امضای تفاهمات نیز می انجامد.
دانشگاه شریف از جمله دانشگاه هایی است که مراودات بین المللی زیادی با کشورهای مختلف دارد. در این راستا لازم است با بررسی سابقه دیپلماسی علمی این دانشگاه، اولا نیازهای علمی این دانشگاه وثانیا ظرفیت های دانشگاه ها و کشورهای مقصد برای ارتباط گیری، سنجیده شود و برای همکاری علمی با دانشگاه مطابق این معیارها اولویت بندی انجام گیرد. متن حاضر، گزارشی در همین راستا است که به مرور فعالیت های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی شریف در سه سال گذشته می پردازد.
نویسنده در این مقاله به توافق هسته ای ایران پرداخته و با اشاره به اهمیت مهاجران ایرانی فعال در حوزه فناوری در ایالات متحده، و همچنین آثار رفع موانع روابط بین ایران و آمریکا، تبادل سرمایه و استعدادهای علمی بین این دو کشور را با تمرکز بر دانشگاه شریف بررسی می کند.
به گزارش دیپلماسی علم و فناوری، چهارمین هم اندیشی از سلسله جلسات « دیپلماسی علم و فناوری» توسط گروه مطالعات دیپلماسی ایران برگزار شد.
گروه مطالعات دیپلماسی ایران جزوه ای با عنوان «گفتاری در باب دیپلماسی علم و فناوری جمهوری اسلامی ایران» منتشر کرد.
اگر ما در فروش خارجی صرفا بر توان شرکت ها سرمایه گذاری کنیم و فقط شرکت ها پیگیر صادرات محصولات دانش بنیان شوند، کافی نیست. باید دولت یا مجموعه های بزرگ تر ما را به جهان معرفی کنند. یعنی محصولات هایتک هر شرکت را معرفی کنند و از آن حمایت کنند.