مجارها از لحاظ علمی خیلی پیشرفت های خوبی داشتند و با جمعیت کم ده میلیونی، تاکنون ۱۲ جایزه نوبل گرفته اند. مجارستان در زمینه کشاورزی، دامداری ، اصلاح نژاد، پزشکی و دارو خیلی پیشرفت کرده است و ما سال های زیادی از ظرفیت های مجارستان غافل بوده ایم.
یک بازآفرینی در نقش رایزنی علمی و فناوری در سفارتخانه های ما و در واقع تعریف مجدد بازیگران حوزه دیپلماسی علم و فناوری در قالب قوانین و مقررات و ساختارها و اعتبارات و بودجه ها می تواند این حوزه را سامان بدهد. در حال حاضر ساختار مشخصی وجود ندارد و دیپلماسی علم و فناوری در ساختارهای مختلف پراکنده شده است.
یک بازآفرینی در نقش رایزنی علمی و فناوری در سفارتخانه های ما و در واقع تعریف مجدد بازیگران حوزه دیپلماسی علم و فناوری در قالب قوانین و مقررات و ساختارها و اعتبارات و بودجه ها می تواند این حوزه را سامان بدهد. در حال حاضر ساختار مشخصی وجود ندارد و دیپلماسی علم و فناوری در ساختارهای مختلف پراکنده شده است.
بحث ديپلماسي علم و فناوري نيازمند مديريتي با ديدگاه فرانيازي و فراملي است.زاويه ديد و نوع نگاه ما به مسائل بايد جهاني باشد، ما بايد خودمان را در حل مسائل جهاني سهيم بدانيم،
کره در بحث جذب دانشجوی خارجی دو سیستم دارد.برای استاد‌های کر‌ه‌ای که بتوانند دانشجوی خارجی جذب کنند امتیازاتی را می‌دهند. جذب دانشجوی خارجی یکی از شاخص‌های افزایش گرند‌های پژوهشی اساتید است .
در کره جنوبی دانشجویی که می‌آید پروژه انتخاب کند مشخص است که می‌خواهد درد صنعت خودش را حل کند. رویکرد ماموریت محوری یا مسئله محوری خیلی مهم است.
اگر این دیدگاه‌ها و ابعاد هدایای فناورانه برای رئیس جمهور تشریح شود من احتمال زیاد می‌دهم که آقای دکتر روحانی هم این مسیر را ادامه بدهد. و ترجیح بدهد که حرکتی با این ابعاد و مزایا نباید رها بشود.
برای آشنایی با ابعاد مختلف هدایای فناورانه به سراغ دکتر سرکار رئیس ستاد نانو رفتیم. ایشان کسی بوده است که ایده هدایای فناورانه را خلق و آن را ترویج کرده است.
هدف از راه اندازی این برنامه، معرفی پیشرفت‌ها و دستاوردهای علمی محققان داخلی به ایرانیان خارج کشور و همان طور معرفی توفیقات علمی ایرانیان مقیم خارج برای اطلاع بینندگان داخل کشور و فراهم کردن زمینه ای برای گسترش همکاری‌های علمی بین ایرانیان متخصص مقیم داخل و خارج کشور بود
نمايشگاه يک ابزار است. اين طور نيست که چون ما نمايشگاه نداريم در فروش محصولات فناورانه مشکل داريم. تجاري‌سازي و فروش کلا يک زنجيره است که ضعف در هر حلقه منجر به ضعف کل زنجيره مي‌شود. چون ما در حلقه‌هاي اوليه تجاري‌سازي مشکلاتي داريم از فرصت و ابزار نمايشگاه ها هم نمي‌توانيم خوب استفاده کنيم.